Menadżer/menadżerka o Stylu FRIS® PARTNER. Atuty i ryzyka.

Menadżer/menadżerka o Stylu FRIS® PARTNER. Atuty i ryzyka.

Czy PARTNER to „dobry materiał” na szefa/szefową? W ślad za pierwszym artykułem o badaczach w tym tekście napiszę o szefach PARTNERACH. W metodologii FRIS® PARTNERZY to osoby, u których dominującą perspektywą poznawczą są relacje.

PARTNER to „dobry materiał” na szefa/szefową. Menadżer/menadżerka o stylu myślenia PARTNER orientuje zespół na osiąganie celów poprzez współpracę i wzajemne wspieranie się dając od siebie empatyczne podejście i dbanie o rozwój każdego członka zespołu.

Menadżerowie PARTNERZY sprawiają, że zespoły doświadczają mocy empatii w zarządzaniu. Wrażliwość na drugiego człowieka jest zdecydowanym wyróżnikiem PARTNERÓW zarządzających zespołami.

Styl Myślenia PARTNER we FRIS® – charakterystyka

PARTNER tworzy rozwiązania i styl pracy, w których równie ważne jak dążenie do osiągnięcia wyniku jest dobrostan pracowników. Podejmując decyzję PARTNERZY szukają możliwości, aby jak najpełniej uwzględnić potrzeby ludzi. To może czasami wydłużyć proces decyzji, bo PARTNER chce znaleźć rozwiązanie spełniające wymogi biznesowe i równocześnie korzystne dla wszystkich.

PARTNERA wyróżnia duża świadomość relacji społecznych. Wyczuwa, co dzieje się między ludźmi, z łatwością dostrzeże sygnały niewerbalne i potrafi z empatią na nie zareagować. PARTNERZY jako pierwsi zauważą symptomy zbliżającego się nieporozumienia i na tym etapie potrafią mu zapobiec z wyczuciem i skutecznie. Większą trudność sprawia PARTNEROM podjęcie zdecydowanej reakcji wobec  trwającego już konfliktu. Mają jednak umiejętność subtelnych interwencji, które mogą załagodzić konflikt i stworzyć przestrzeń do jego rozwiązania. PARTNERZY rozwijają skrzydła, gdy mogą współpracować z innymi nad celem, który ma dla nich osobisty wymiar i daje poczucie sensu. Są pomocni w działaniach, chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Wrażliwi na potrzeby innych, czasem zapominają o swoich. 

Menadżer/menadżerka o Stylu FRIS® PARTNER – dziennik

Prowadzenie dziennika samoobserwacji jest przechodzeniem z poziomu teorii podczas sesji feedbackowej na poziom praktycznych wniosków z własnych zachowań i refleksji.

Notatki w dziennikach PARTNERÓW były krótkie.  Sama wkręciłam się w oczekiwanie, że u zapiski PARTNERÓW będą obszerne, choć może nie takie jak u badaczy. Założyłam, wpadając w schemat myślenia o PARTNERACH, że rozmowni, komunikatywni i relacyjni PARTNERZY dużo zapiszą w swoich dziennikach. Tak się nie stało. Było niewiele notatek, za to dużo relacjonowania podczas sesji.

Z DZIENNIKA PARTNERA – balans

Nauka odpoczywania i odcięcia się od spraw zawodowych w weekend czy podczas urlopu to zadanie prawdopodobnie nie tylko dla PARTNERÓW. Przyda się również Badaczom, Zawodnikom i Wizjonerom. Jednakże to menadżerki/menadżerowie PARTNERZY najczęściej notowali w swoich dziennikach, że „muszą znaleźć balans, bo wciąż są w pracy.” Osobiste angażowanie się szefów PARTNERÓW w prace zespołu czy w projekty zarządcze mogą być wzorem do naśladowania. Jednak w wielu sytuacjach były ono negatywnym przykładem brania na siebie zadań innych ludzi lub udzielania się w zbyt wielu projektach. To skutkowało nie tylko dłuższymi godzinami pracy, ale też pojawiającym się w pewnym momencie niezadowoleniem, wynikającym z uświadomienia sobie, że wyręcza się innych a aktywne włączanie się w poboczne tematy zabiera czas na wypełnianie zadań kierowniczych.

Gdy menadżer/menadżerka PARTNER dochodzi do takiej refleksji może skorzystać ze swojej super mocy – empatii. Wystarczy skierować ją ku sobie, aby wprowadzić kilka modyfikacji w zachowaniu i „nie być wciąż w pracy”. Te zmiany to nauczenie się korzystania z empatii poznawczej oraz sięgnięcie do fundamentów roli menadżera,  zwłaszcza delegowania zadań i przekazywania odpowiedzialności.

Z DZIENNIKA PARTNERA – konkret

Szef/szefowa PARTNER to z moich obserwacji wzór dbania o ludzi zarówno w kontekście zawodowym jak również budowania więzi osobistych.  PARTNER myśli wszechstronnie (i zadaniowo i empatycznie), jak wesprzeć swoich pracowników i sposoby, które znajduje są najczęściej świetnie dostrojone do pracownika.  Gdy szef/szefowa PARTNER opowiada o postępach osób ze swojego zespołu, to słychać, że w tej zawodowej relacji jest wiele sympatii, a nawet bliskości.

Docenianie swoich ludzi przychodzi szefom PARTNEROM z łatwością. Zdarza się jednak, że potrzebują doszlifować umiejętność konkretnego nazywania zachowań, które chcą wyróżnić, gdyż czasami pochwały szefów PARTNERÓW to ciąg entuzjastycznych ocen.

Szefom PARTNEROM sprawia trudność zwracanie uwagi, przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej, nie mówiąc już o rozmowie dyscyplinującej.  Gdy ćwiczyłam konkretne i wyraziste (i nadal pełne szacunku) nazywanie niepożądanych zachowań pracownika jeden z szefów PARTNERÓW powiedział „mój świat nie jest czarno-biały”. Rozumiem intencję tego stwierdzenia, bowiem w świecie PARTNERÓW ważne miejsce zajmuje wielość subiektywnych perspektyw i intuicja.

Abstrahując od narzędzia FRIS® tego rodzaju rozmowy nie należą do ulubionych rozmów menadżerów. Jednakże szefowie PARTNERZY najdłużej zwlekają z przekazaniem krytycznych uwag. Często robią to w tak delikatny (i mało konkretny) sposób, że pracownik nie wprowadza pożądanej zmiana, choć wedle menadżera została ona omówiona podczas rozmowy.

W procesie uczenia się prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami menadżer/menadżerka PARTNER jest moim zdaniem na wygranej pozycji. Łatwiej bowiem nauczyć się precyzyjnego nazywania zachowań, braków, niedociągnięć niż wykształcić w sobie troskę i życzliwość, którą PARTNERZY mają „w pakiecie” swojej naturalnej perspektywy poznawczej – relacjach. Pomocne w przygotowaniu się do tego typu rozmów jest opisanie zachowań, tych które są obserwowane obecnie oraz tych pożądanych w przyszłości. Aby trzymać się konkretnych zachowań w powyższych opisach warto zadać sobie pytanie, co zarejestrowałaby kamera.

Z DZIENNIKA PARTNERA – zasady

I na koniec wskazówka od doświadczonych szefów PARTNERÓW dla szefów PARTNERÓW będących na początku swojej kariery menadżerskiej. Ustalajcie zasady współpracy w zespole. Nie musicie ich narzucać, możecie je uzgodnić wspólnie z zespołem. Ważne, aby były one klarowne dla wszystkich. Skąd ta rada?

Wielu z szefów PARTNERÓW zauważyło, że to właśnie brak sformułowania przez nich zasad współpracy w zespole i z pracownikami skutkowało niedopowiedzeniami i marnowaniem energii oraz tym, że oni sami za dużo działali operacyjnie.

Rozwój z FRIS®

Praca rozwojowa po sesji feedbackowej z raportu z równoczesnym prowadzeniem dziennika samoobserwacji to czas prawdziwego zaprzyjaźniania się ze swoim Stylem Myślenia FRIS®.

Gdy raz otworzy się drzwi do poznania swojego Stylu Myślenia FRIS®, to łatwiej dostrzec swoją charakterystykę, zrozumieć skąd ona wynika oraz rozwijać się wykorzystując swoje atuty.

Zapraszam menadżerów/menadżerki na indywidualne badanie FRIS® wraz z sesją omówienia wyniku, bo poznanie siebie i świadomość swoich zasobów są kluczem do kierowania innymi.

×
×

Koszyk