Perspektywa FRIS® w procesie coachingowym

Perspektywa FRIS® w procesie coachingowym

W procesie coachingowym potrzebna jest rzetelna diagnoza sytuacji klienta przeprowadzona w dwóch perspektyw. Pierwsza to perspektywa klienta w kontekście tego, co aktualnie dzieje się w jego życiu oraz jego mitu życiowego. Drugą perspektywą są informacje od osób z otoczenia klienta zebrane w uzgodniony z nim sposób i od określonego przez niego grona, a następnie przedstawione mu bez wskazywania autorów wypowiedzi.

Od jakiegoś czasu dołączyłam do diagnozy rozpoczynającej proces coachingowy kolejną trzecią perspektywę, którą daje raport z badania FRIS®.

Świadomość i wykorzystanie swoich mocnych stron

Uważam, że samoświadomość to punkt wyjścia do pracy nad swoim rozwojem. FRIS® pokazuje mocne strony danej osoby. Wiadomym jest, że stawianie na te obszary, w których jest się mocnym jest prawdziwą inwestycją w rozwój. Kierowanie uwagi i wysiłku na swoje ograniczenia to marnowanie własnej energii bez wyczekiwanego przejścia na wyższy poziom efektywności.

Przykład: Klientka w metodologii FRIS®: Zawodnik Działacz (Zawodnik w Stylu Myślenia i Działacz w Stylu Działania) wprowadziła cotygodniowe spotkania zespołu zamiast dwóch w miesiącu, które były standardem w jej firmie. Mocną stroną Działaczy jest gra zespołowa, szybkość podejmowania bieżących decyzji, promieniowanie swoim osobistym zaangażowaniem.

Mała techniczna zmiana w stylu pracy umożliwiła jej lepsze oddziaływanie na zespół wykorzystując swój naturalny entuzjazm i dążenie do sprawczości.

Więcej zrozumienia i mniej etykietowania

Zwykle łatwo i szybko oceniamy przyklejając ludziom etykiety. Mówimy, że ktoś jest za wolny, za szybki, za władczy, zbyt spolegliwy, gaduła, milczek, etc. Poznając własny Styl FRIS® pojawia się też pytanie, jaki jest Styl FRIS® osób z najbliższego otoczenia. Wypracowując swoją nową strategię działania zaczynamy rozumieć, co powoduje, że z daną osobą iskrzy we współpracy. Zyskując więcej zrozumienia dla siebie przestajemy przypinać etykiety innym.

Przykład: Klient w metodologii FRIS®: Partner (Styl Myślenia) chciał poprawić współpracę z kolegą z zespołu projektowego. W opisie klienta wyraźnie było słychać rozdrażnienie, etykiety, generalizacje. Charakterystyka zachowań przedstawionych przez klienta wskazywała na dominującą perspektywą  struktur, charakterystyczną dla Stylu Myślenia Badacza. To, co utrudniało im współpracę klient przedstawił następująco:  spowalnianie pracy, ciągłe sprawdzanie,  dużo pytań. Podejście mojego klienta Partnera zmieniło się, gdy poznał charakterystykę czterech perspektyw poznawczych FRIS®.  Zaczął rozumieć reakcje swojego kolegi, który potrzebował sprawdzać dane, aby czuć się bezpiecznie, który nie emanował zapałem tylko ostrożnością i stawiał wiele pytań, aby mieć pewność.

Spojrzenie na wymagającą relację wchodząc w buty drugiej osoby zdejmuje z nas rozdrażnienie spowodowane niedogadywaniem się i etykietowanie współpracownika. W zamian zyskujemy zrozumienie siebie i innych oraz otwartość i chęć, aby po nowemu ułożyć pracę nad wspólnym celem.

Elastyczność

Poznanie swojego Stylu FRIS® rozszerza świadomość swoich naturalnych preferencji oraz przyjmowanych strategii działania, a nade wszystko ułatwia ukształtowanie efektywnej komunikacji z innymi.

Zawodniczka Realistka

Na koniec o mnie 😊

W Stylu Myślenia jestem Zawodnikiem, a mój Styl Działania to Realistka. W jednym zdaniu o Zawodniku Realiście: lubi praktyczne rozwiązania, planuje i działa według reguł, ceni sobie współpracę z fachowcami, zależy mu jakości.

Pracuję z FRIS® od czerwca 2018 r.

Przeczytaj artykuł o metodzie FRIS® .

×
×

Koszyk